Działamy lokalnie. Wspieramy globalnie.

 • wspolnota-belchatow-rozwoj-wartosci-big

  Dbamy o rozwój


  Pracujemy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego dla którego wartością jest życie, rodzina i praca.

  Upowszechniamy wartości patriotyczne, chrześcijańskie i obywatelskie. Wspomagamy rozwój wspólnot, grup, osób i społeczności lokalnych poprzez podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych.  O Wspólnocie

 • wspolnota-belchatow-laczymy-pokolenia-big

  Łączymy pokolenia


  Wspomagamy rodziny oraz osoby niepełnosprawne i samotne będące w trudnej sytuacji życiowej. Działamy charytatywnie. Aktywizujemy do współpracy seniorów z młodym pokoleniem. Budujemy poczucie lokalnej tożsamości. Działamy charytatywnie.

  Prowadzimy warsztaty, szkolenia i seminaria. Organizujemy spotkania, dyskusje, konsultacje, prelekcje, wykłady, debaty i konferencje.


  Statut
 • wspolnota-belchatow-rozwijaj-sie-z-nami-big

  Wymagamy od siebie
  i od innych


  Współdziałamy z samorządem terytorialnym, administracją państwową, jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi. Podejmujemy inicjatywy, które wspomagają rozwój społeczny i gospodarczy miasta. Aktywizujemy i stwarzamy możliwość współpracy różnych środowisk.

  Reprezentujemy interesy grup i osób wobec władz publicznych. Współpracujemy z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju.


Dołącz do nas!


Zmieniaj rzeczywistość razem z nami. Zostań członkiem Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej "Wspólnota".

ZOSTAŃ CZŁONKIEM

Dane kontaktowe

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistej rozmowy.

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Wspólnota”
Os. Dolnośląskie 133/4
97-400 Bełchatów

+48 512 007 905

kontakt@wspolnotabelchatow.pl

SAO "Wspólnota"

Powołujemy Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Wspólnota“, organizację mieszkańców, którzy chcą wspólnie budować swoją Małą Ojczyznę. Pragniemy dzięki aktywności, zaangażowaniu i współpracy różnych grup osób i środowisk realizować nasze cele, aby przyczynić się do powstawania nowej jakości w lokalnej przestrzeni publicznej. Podstawowymi zasadami działania Stowarzyszenia jest dbałość o godność osoby ludzkiej, prawa człowieka i obywatela, dbałość o dobro wspólne, pomocniczość i solidarność.

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "Wspólnota" zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na rzecz ogółu społeczności, na podstawie prawa polskiego, o charakterze dobrowolnym i samorządnym.